Coach

Mijn naam is Pitrik Dekker. Naast een aantal jaren werken als SPH-er (Sociaal Pedagogische Hulpverlener) in verschillende jeugdhuizen, heb ik ook ervaring opgedaan in een crisisopvangcentrum. Inmiddels werk ik al weer een aantal jaren voor een GGZ-instelling. Naast dit werk in de hulpverlening heb ik ook in ‘gewone banen’ gewerkt.

In mijn leven heb ik ook moeilijke tijden gekend en zelf ervaren hoe het is om vast te lopen. Vooral het hopeloze en uitzichtloze gevoel maken zo’n periode zwaar. Maar ik weet ook wat het is om er weer uit te komen en de toekomst hoopvol tegemoet te zien. Dit alles heeft mij gevormd tot wie ik nu ben.

In 2013 heb ik de aantekening GGZ-agoog gehaald. Dat is een specialisatie binnen de SPH, gericht om vanuit een sociaal-agogisch perspectief te kijken naar psychiatrische problemen en verslaving. Voor mij komen een aantal zaken in het werk als wandelcoach samen. Mijn kennis als hulpverlener, mijn ervaringen in het leven en het genieten van de natuur. Dit kan ik nu combineren om zo anderen op professionele wijze verder te helpen. Daarbij werk ik vanuit een christelijke mensvisie. Dat wil zeggen dat ik ieder mens zie als door God geschapen, als een geliefd en uniek persoon. Dit geeft mij motivatie om een stukje naast jou mee te lopen, zodat je kunt ontdekken hoe je meer ontspanning en vrijheid ervaart.

 

Afhankelijk van jouw wensen kan hier invulling aan gegeven worden en ik sta dan ook open vooropen voor iedereen ongeacht zijn of haar levensovertuiging. In gelijkwaardigheid ontdekken we ruimte voor uitwegen en oplossingen. En dat genietend van de mooie natuur, waar we aanknopingspunten vinden om het gesprek richting te geven en nieuwe wegen in te slaan.